Privacy Policy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2020.

Deze privacyverklaring ziet op de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Protone Media B.V. h.o.d.n. Tito Tasman verantwoordelijke is. Privacy is voor ons belangrijk en wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Tito Tasman allemaal doet met informatie die we over jou en jouw kind(eren) te weten komen.

In deze privacyverklaring proberen wij zo duidelijk mogelijk te zijn. Als je toch nog vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Hieronder vind je alle benodigde informatie over de persoonsgegevens die wij via de website en de diensten verwerken.

Uitvoering van de overeenkomst (het abonnement)

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat een account wordt aangemaakt en dat daarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om de brieven te kunnen versturen, je via mailtjes op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Tito Tasman en voor onze bedrijfsvoering.

Met je account krijg je toegang tot een omgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opslaan en wijzigen. De volgende persoonsgegevens worden in jouw account verwerkt:

 • e-mailadres
 • wachtwoord
 • NAW-gegevens
 • financiële gegevens/factuurgegevens
 • de namen van jouw kind(eren) die de brieven zullen ontvangen
 • de geboortedatum en geslacht van het kind / de kinderen
 • gezinssamenstelling, bijvoorbeeld of het kind broertjes of zusjes heeft en de namen van deze familieleden (optioneel)
 • aanvullende informatie over kinderen om de brieven te personaliseren (optioneel)

Let op: wij vragen uitdrukkelijk om hier geen gevoelige informatie in te vullen. Bijvoorbeeld medische gegevens of gegevens over het geloof. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de kinderen dit niet in de brieven opnemen. Wanneer wij wel gevoelige informatie ontvangen zullen wij dit verwijderen en er neutraal op reageren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft of tot het einde van de dienstverlening. Administratiegegevens bewaren wij in ieder geval 10 jaar (fiscale bewaartermijn).

Nieuwsbrief

Wij versturen ook regelmatig een nieuwsbrief. Dit doen wij naar bestaande klanten en naar mensen die zichzelf hebben ingeschreven op de nieuwsbrief.

Bestaande klant
Op het moment dat je een product/dienst bij ons afneemt word je automatisch geabonneerd op de nieuwsbrief. Wij hebben een gerechtvaardigd belang hierbij. Dit doen wij zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwtjes en tips rondom Tito Tasman en informatie kan ontvangen over vergelijkbare producten en diensten.

Je kunt je natuurlijk wel elk moment afmelden door op de afmeld link in de nieuwsbrief te klikken. Als je besluit geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen plaatsen we je e-mailadres op de blokkeerlijst zodat je niet opnieuw wordt toegevoegd aan onze nieuwsbrief. Wij bewaren deze gegevens tot je het account opheft, of tot het einde van de dienstverlening.

Alleen geïnteresseerd in nieuwsbrief
Als je geen klant van ons bent, maar wel de nieuwsbrief wenst te ontvangen, is het mogelijk om je in te schrijven. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij dan de door jouw ingevulde naam (om de nieuwsbrief persoonlijker te maken) en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens totdat je het abonnement op de nieuwsbrief opzegt.

Je kunt het abonnement op de nieuwsbrief ieder moment opzeggen, elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen plaatsen we je e-mailadres op de blokkeerlijst.

Contact

Via onze website, de app, of de e-mail kan je contact met ons opnemen. Daarbij wordt jouw naam en e-mailadres verwerkt. Verder is het mogelijk dat jouw contactgegevens, accountgegevens en andere aanvullende informatie die je aan ons verstrekt worden verwerkt.

Wij doen dit om je contactvraag te kunnen beantwoorden. Wij bewaren het emailverkeer zolang noodzakelijk is voor onze dienstverlening of, in het geval dat je geen klant bent, totdat jouw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Reviews

Het is belangrijk om jouw mening te horen over Tito Tasman. Daarom kan je in jouw account een review achterlaten. Je kan dan zelf beslissen of we deze review op onze website mogen plaatsen en of we daarbij jouw naam mogen vermelden.

Worden persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Tito Tasman verkoopt nooit en zal nooit persoonsgegevens verkopen aan andere bedrijven of instellingen. Het kan wel voorkomen dat wij persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Mogelijke ontvangers

 • Clouddienstverlener
 • Hostingpartij
 • Bezorgdiensten (briefpost)
 • Online betalingssysteem
 • E-mail marketing platform

Je persoonsgegevens worden daarbij niet buiten de EU gestuurd. Wij zorgen dat we met onze verwerkers de benodigde afspraken maken zodat de bescherming van persoonsgegevens verzekerd is.

App store en websites van derden

Onze app Tito Tasman kun je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met je persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

Profilering en automatische besluitvorming

Door het invullen van gegevens en het versturen van de brieven wordt een profiel geschetst van de kinderen. Aan de hand daarvan wordt automatisch besloten wat wordt besproken in de brieven van Tito Tasman naar de kinderen. Aangezien wij geen gevoelige informatie over de kinderen opslaan, zitten er geen grote risico’s aan deze manier van verwerken. Wij zorgen verder dat deze systemen passend en goed zijn beveiligd en controleren dit regelmatig. Er zijn geen rechtsgevolgen aan de geautomatiseerde besluitvorming verbonden en wij zorgen ervoor dat deze besluitvorming jou of een kind niet in aanmerkelijke mate treffen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je de informatie niet steeds hoeft in te vullen. Wij gebruiken alleen strikt noodzakelijke cookies. Denk hierbij aan de logincookies. Verder maken wij gebruik van analytische cookies (Google Analytics). Dit hebben wij privacy vriendelijk ingesteld door 'gegevens delen' uit te zetten.

Beveiliging

Wij zorgen dat persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. Hiervoor nemen wij de benodigde technische en organisatorische maatregelen, zoals:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen via SSL / Transport Layer Security (TLS) technologie
 • Encryptie van data
 • Dataopslag binnen de EU
 • Logische toegangscontrole op onze systemen, gebruikmakend van sterke wachtwoorden

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om deze pagina regelmatig te checken op wijzigingen. Wij zullen grote wijzigingen aan klanten doorgeven.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via jullie terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden of websites die door middel van links aan onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat derden op een juiste manier omgaan met jouw gegevens. Check daarom ook altijd de privacyverklaring van deze websites voordat je hiervan gebruikt maakt.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Een verzoek kan je indienen via het e-mailadres waarop jouw account is geregistreerd of waarmee je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Wij moeten namelijk zeker zijn van jouw identiteit.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van jou als betrokkene of de complexiteit van het verzoek. Als deze termijn verlengd wordt, stellen wij je daarvan tijdig op de hoogte.

Klacht indienen

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@titotasman.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit met je.

Daarnaast kan je ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens

Protone Media B.V. (h.o.d.n. Tito Tasman)
KvK: 74459414
info@titotasman.nl